Úvod > Výkazy, sběr dat > O výkazech > Jaké výkazy vyplňovat > Výkazy dle IČO

Vytisknout

Výkazy dle IČO


Český statistický úřad stanovuje zpravodajskou povinnost na základě §§ 10, 11 a 15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona vydává ČSÚ před začátkem každého kalendářního roku (do 30. 11.) po předchozím schválení Parlamentem ČR ve Sbírce zákonů "Vyhlášku, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok ....". V tomto Programu je pro každé statistické zjišťování uveden okruh zpravodajských jednotek, kterých se vyplnění a předložení konkrétních výkazů týká. Kritériem pro to, které výkazy bude zpravodajská jednotka předkládat, je její zařazení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a dále pak, zda konkrétní zjišťování je vyčerpávající (plošné) nebo výběrové, přičemž výběrové soubory jednotek se stanoví na základě matematicko-statistických metod – blíže viz Zpravodajská povinnost a jsou pro každé ekonomické odvětví odlišné.

Podrobné informace najdete přímo ve znění Zákona č. 89/1995 Sb, o státní statistické službě nebo v Programu statistických zjišťování

Jaké výkazy musí vyplnit vaše firma v daném roce, nejlépe zjistíte v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde se po zadání IČO zobrazí aktuální seznam požadovaných výkazů.

Vyhledávání